FIRMAST

OÜ PTF Arssin on asutatud 1997 a. Tartus
Arssin on vana mõõtühik mis võrdub 71 cm-ga. Plekitahvlid olid ka varem mõõdus arssin *2 arssinat. Nimeks tundus see igati paslik.
Koostööpartnerid – AS Linnaehitus, OÜ Tartu Restauraator, AS Haspo , OÜ Aknamaailm, Parem Kinnisvara OÜ, OÜ Terasteenus, AS Ehitusfirma Rand & Tuulberg, Vennad Ehitus AS

PLEKK–KATUSTE AJALOOST

16.-17. sajandil kasutati esinduslike hoonete (kirikud, lossid, härrastemajad) katmisel raudplekki, kuid seda siiski vaid väga piiratud ulatuses. Ka 18. sajandil oli katuseplekk jätkuvalt harvaesinev materjal, kuigi siis tarvitati seda juba pisut sagedamini. Alles 19. sajandil hakati plekk–katust kõrgklassi elamute ja avalike hoonete kõrval märkimisväärses ulatuses kasutama ka muude ehitiste juures. Paistab , et maakohtades hakati katuseplekki lihtehitiste juures kasutama alles 19. ja 20. sajandi vahetuse paiku. Plekk–katuse kiirele levikule 19. sajandil aitasid kaasa mitmed tegurid. Valtsitud pleki tootmismeetodid arenesid sedavõrd, et see materjal muutus võrdlemisi odavaks ning võis vanema , sepistatud plekkplaadi välja tõrjuda. Plekk oli sobilik materjal tolleaja arhitektuurile omaste madalakaldeliste katuste katmiseks. Linnades aitas plekk–katuste üha laiemale levikule kaasa nende tulekindlus.
Üldiselt on vanu plekk–katuseid mitmeid kordi parandatud ning tänapäevani on säilinud vaid vähesed suuremad kõrges vanuses katusepinnad. Seevastu võib paljudes katustes leida väiksemaid vanu osi.
Kõigele vaatamata on aga siiski hulgaliselt hooneid, mille väärtuseks on traditsiooniline plekk–katus, kuigi seda katust on regulaarselt uuendatud.